คณะกรรมการพิธีราชาภิเษกที่จะจัดตั้งขึ้น

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เขากล่าวว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นประธานและเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพื่อเตรียมงาน สำนักพระราชวังเมื่อวันอังคารที่ประกาศว่าพิธีราชาภิเษกจะจัดขึ้นระหว่าง 4 พฤษภาคมและ 6 พฤษภาคม

ประยุทธกล่าวว่า“ นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับรัฐบาลที่จะร่วมมือกับประชาชนไทยในการเตรียมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและตามธรรมเนียมและวัฒนธรรม”
เมื่อพระราชารับบัลลังก์ในปี 2560 รัฐบาลได้จัดทำพิธีภายใน สำนักกล่าวว่าในวันที่ 4 พฤษภาคมกษัตริย์จะปรากฏตัวต่อหน้าราชวงศ์สมาชิกองคมนตรีสมาชิกคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่จะให้ความปรารถนาดี ในวันต่อมามีพิธีกำหนดให้พระราชทานนามของกษัตริย์องค์ใหม่ ในวันเดียวกันนั้นราชวงศ์อื่น ๆ จะได้รับพระราชทานรางวัลใหม่เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของพวกเขากับรัชกาลที่สิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *