ลดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

นายคีรีรัตนกุลกรรมการ EDC กล่าวหลังจากการประชุมว่าเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทของประเทศกัมพูชา เงินให้กู้ยืมนี้จะครอบคลุมคนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนที่ต้องการบริการไฟฟ้าราคาย่อมเยา เขากล่าวว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังงานสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเงินของครัวเรือนในท้องถิ่นการศึกษาและสุขภาพ

เราคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลซึ่งก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้น ศูนย์ศึกษานโยบายการปกครองของนายจันโหฟาลัลได้ให้การสนับสนุนเงินกู้ของเยอรมนีโดยกล่าวว่าการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวในชนบทและองค์กรต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ – โพสต์กรุงพนมเปญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *