Daily Archives: December 3, 2018

ลดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

นายคีรีรัตนกุลกรรมการ EDC กล่าวหลังจากการประชุมว่าเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทของประเทศกัมพูชา เงินให้กู้ยืมนี้จะครอบคลุมคนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนที่ต้องการบริการไฟฟ้าราคาย่อมเยา เขากล่าวว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังงานสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเงินของครัวเรือนในท้องถิ่นการศึกษาและสุขภาพ

Continue reading… →

ประวัติศาสตร์ของยอร์กยาการ์ตา

อันดับแรกของผู้เข้าชมใน Yogyakarta คือพระราชวังของสุลต่านหัวใจทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่คลานไปกับรถทัวร์ แต่เมือง Kota Gede ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองเก่าให้มุมมองที่ดียิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์ของยอร์กยาการ์ตา มัสยิด Kota Gede เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของเมืองและทำหน้าที่เป็นที่ฝังศพของสุลต่านที่ผ่านมาและครอบครัวของพวกเขา

Continue reading… →

เซลล์ที่มีสุขภาพดีได้รับความเสียหายน้อย

การรักษาด้วยโรคมะเร็งมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วการฉายรังสีด้วยแฟลชก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์อื่น ๆ เราเห็นหนูว่าเซลล์ที่มีสุขภาพดีได้รับความเสียหายน้อยลงเมื่อเราใช้ปริมาณรังสีอย่างรวดเร็วและผลการฆ่าเนื้องอกมีค่าเท่ากับหรือแม้แต่น้อยกว่าที่ได้รับจากการสัมผัสปกติ ถ้าผลที่ได้รับสำหรับมนุษย์ก็จะเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านการรักษาด้วยรังสี

Continue reading… →