ความสามารถในการรักษาปอดของผู้ป่วย

ความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการทดลองก่อนหน้านี้แล้วเรารู้สึกว่าการทดลองแบบสุ่มสองครั้งที่มีการควบคุมแบบหลอกลวงซึ่งเป็นแบบสุ่มสองทางคือการควบคุมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษา การศึกษาทางเดินหายใจยุโรปและไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา เธอกล่าวว่า “นี่เป็นผลที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งและเป็นผลที่สำคัญ

COPD เป็นโรคที่ยากต่อการรักษาอย่างประสบความสำเร็จและผลจากการทดลองที่ได้ผลดีนี้ได้ส่งผลต่อความสามารถในการรักษาปอดของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและเราหวังว่าจะได้ผลลัพธ์จากการทดลอง AIRFLOW-3 ซึ่งเราหวังว่าจะยืนยันว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *