การใช้โปรตีนมาลาเรียชนิดพิเศษ

ในการศึกษาใหม่ที่น่าตื่นเต้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้ค้นพบวิธีการในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกโดยการใช้โปรตีนมาลาเรียชนิดพิเศษซึ่งยึดติดกับเซลล์มะเร็งในตัวอย่างเลือด นักวิจัยหวังว่าวิธีนี้สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ในแต่ละปีโรคมะเร็งฆ่าประมาณเก้าล้านคนทั่วโลกและการวินิจฉัยโรคในช่วงต้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษา

และการอยู่รอดที่มีประสิทธิภาพ ตอนนี้นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้คิดค้นวิธีการใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกของมนุษย์โดยใช้โปรตีนมาลาเรีย – VAR2CSA ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็ง นักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องพิจารณาว่าบุคคลที่เป็นมะเร็งเป็นตัวอย่างเลือดหรือไม่ เราได้พัฒนาวิธีการที่เราใช้ตัวอย่างเลือดและมีความไวและความจำเพาะที่ดีเราสามารถเรียกเซลล์มะเร็งแต่ละตัวออกจากเลือดได้เราสามารถจับเซลล์มะเร็งได้มากกว่าวิธีที่มีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *